Språken

 Majrischamajri, maz liuchoarina sischana: Schazoarischa!

Zorii och buul är de två huvudspråken.
I Mirambor talar man en dialekt av zorii,
som heter borzorii, i skolan lär man sig
zorii i skrift och tal, men till vardags
pratar man borzorii.

I Steezee talar man en blandning av zorii
och buul, zobuul. Denna dialekt kan vara rätt
svår att förstå.
Närmare Dorzanien talar man en stark
dialekt av zobuul, mera lik buul än zorii.

Närmare Naniimi blandar man zobuul
med dialekten från Naniimi, naniiri.

Nooni är dvärgarnas språk. Det låter
lite hårdare än alvernas.
Dess ursprung vet man inte riktigt.

Ordlista zorii
Ordlista nooni