Rischamaj

Antal deltagare: 6 eller fler,
men alltid jämnt antal deltagare
Antal nötter: alltid två fler än antal deltagare
Tillbehör: två skålar, helst av trä

Deltagarna delas upp i två lag.
En gömmare ur varje lag springer iväg och
gömmer nötterna. De får sen inte vara med och leta.
Alla sjunger Schamaj medan de går ut och letar.
När man hittar en nöt ska man springa
och lägga den i skålan.
Sen måste man vänta tills en deltagare
ur samma lag kommer med en nöt.
Då byter ni.
Schamaij sjungs lika många gånger som antal deltagare.
När man sjungit färdigt vinner de laget som har flest nötter.
Gömmarna byts ut och leken börjar om igen.

Chijdieschri, chijdieschri

chijde rischamaj

naijeschtiu tiuoa chijmape

naijeschtiu tiuoa liuschamape

naijeschtiu tiuoa chijdieschri

chijdieschri, chijdieschri

chijdie rischamj

Gömmare, gömmare

göm rischamaij

inte för högt

inte för lågt inte för dolt

gömmare, gömmare

göm rischamaj