Mirambor

I Mirambor styr kung Gwyrom tillsammans

med drottning Myleena. De har barnen

prins Azamir och prinsessan Zamaanaa.

Azamir är två äldre än Zamaanaa och

Miramir och en mycket duktig elev.

 

Liksom zoriier är alverna i Mirambor långa.

Däremot är de inte så förtjusta i långt hår

utan har det hellre kortklippt eller halvlångt.

Deras öron är en aning mer spetsiga än hos zoriier.

 

Alverna i Mirambor kan tygla vinden.

De strider med virvelvindar, kan sända

signaler till varandra genom att t.ex. låta

en vind ruska om i träden.

 

Språket man talar i Mirambor är borzorii

som är en dialekt av zorii. Men även inom

Mirambor finns det olika dialekter.

T.ex. kan det vara svårt att förstå

nordborzorii för en alv från ett annat land.

 

Huvudstad i Mirambor är Mbor. Där bor även

kungafamiljen. De flesta husen i Mirambor är

spetsiga men slottet är runt, byggt av röd sten.

I Mbor finns inget centralt torg utan det mesta

sker på slottsgården. Mirambor har många små

sjöar och träden i skogarna är ofta låga. Från Mirambor

går bron över det djupa stupet, mot Ananoonia,

dvärgarna land.