Länderna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länderna kom till efter den stora striden mellan

Dorzaan och Zorimaal. Innan fanns det bara

två stora länder, ett med de mörka alverna,

som utövade svart magi och inte vill någon väl,

och ett med de goda alverna. Drozaan försökte

flera gånger ta över hela riket och krossa Zoriamaal. 

 

Dorzaan skapade fem stenar, onyxer, varav en var

den mäktigaste av alla och hade starka magiska

krafter, svart magi. Den kallade han för Onxzia.

När Zoriamaal fick höra detta skapade även han

fem stenar, rubiner, varav en hade starka goda krafter.

Han kallade den för Rzbiini.

 

För både onyxerna och rubinerna gäller att de är

starkast när de är alla stenarna samlade. 

När de stred om vem som skulle vara härskare

över hela riket gav de stenarna extra kraft

genom följande ord:

 

Dorzaan till Onxzia:

Farischa mascha liudiej tiuschu ijnaeschna

sischana ridieschatiu rischu maschatiuri,

rischu cheschrioatiu!

Ur min kraft är du född, tillsammans blir vi starkare,

vi ska härska!

 

Zoriamaal till Rzbiini:

Eschliuschu liudiej farischa bejuju

naeschktijschari, eschliuschu liudiejri

schaiva mascha gzeschadie tiu liuoana,

gzerioa liuschana chvyna gzescha

eschrischaschusiri!

Med kraft från fjärilens nektar, från kraften av

mitt hjärta och blod, slå ut de onda makterna!