Drakar

 

Drakar (dierischaa) är stora, hemska och
vansinnigt farliga enligt berättelserna.
Få är de som verkligen sett en drake och då
är det Uscabor de sett. Uscabor i de
Svarta bergen. De få alver som tagit sig
in i Svarta bergen har aldrig kommit
tillbaka. Uscabor är fruktad av alla sedan
flera 1000 år.